Årsmøte i Dirdal Båtforening 2021

Det vil i år bli avholdt Digitalt Årsmøte i Dirdal Båtforening.

Informasjon og innkalling blir sendt ut på mail til alle medlemmer som er stemmeberettigede.
De som ikke har e-post blir informasjon sendt i brevform.

Ta kontakt med Styreleder Steinar Sandvik om du har noen spørsmål.