Nyheter Mars 2020

Ny havnesjef: Endre Lindgaard er ny havnesjef. Ta kontakt med Endre i forhold til båtslipp, båtplasser, nøkler etc.   Årsmøte: Årsmøtet ble gjennomført 10.03.2020. Referat fra Årsmøte blir lagt ut når dette er signert. Ny person i styret Anders Plougmann ble valgt som kasserer.   Koronavirus: Ettersom vi er i litt usikre tider i forhold […]