Nyheter Oktober 2018

Kamera:

Vi har nå fått satt opp alle 3 kamera med live visning på nett. 

Du har tilgang til disse ved å logge inn og under «Medlemssider». 

Under «Live video» har du nå 3 valg på ny meny. Kamera 1, Kamera 2 og Kamera 3. 

 

Internett:

Det er nå installert fiber bredbånd i båthavnen, noe som vil gi bedre bilder på kamera, samt bedre internett i båthavnen. 

Ta kontakt med Styreleder Steinar Sandvik for å få kode til nettverk i båthavnen.