Nyheter Mars 2018

Sett av datoen, årsmøte i DBF:

Tirsdag 13. mars 2018, kl. 19:00

Oltedal Bo- og Aktivitetssenter

 

Innkalling til årsmøtet og faktura for 2018 blir sendt ut med post i disse dager. Sett av datoen og send eventuelle forslag til saker til styret så snart som mulig.

 

Vennligst merk at frist for innbetaling av kontingent først er 31. mars 2018 (Dette i tilfelle av at det skulle bli vedtatt nye satser på årsmøtet).