Priser

Priser i Dirdal Båthavn

Priser gjeldene fra 01.01.2023

  • Utsetting av båt for ikke-medlem – kr. 50,- pr. gang
  • Gjestefortøyning inkl. strøm – kr 100,- pr. døgn
  • Midlertidig båtplass – kr 500,- pr mnd. (kun etter avtale)
  • Leie av Naustet – kr. 200,- pr. kveld. (kun etter avtale)
  • Leie av båtslipp – kr. 300,- for ikke-medlemmer  (kun etter avtale)
  • Lagring på land (Opplagsplass) – kr. 1000,- pr. år – kun medlemmer (kun etter avtale)
  • Kjøp av nøkkel til naustet – kr. 150,- (engangs) – kun medlemmer

VIPPS:

Du kan betale med mobil betalingstjenesten Vipps.
Vårt Vipps nr er: 95185

KONTO:

Vårt konto nummer er: 3280.21.62323

KONTANT:

Bruk betalingskonvolutt som legges i den sorte postkassen på veggen. Betalingskonvolutt ligger i den andre postkassen.

 

Innskudd

Utrigger

Ved tildeling av båtplass med utrigger skal det innbetales et engangsbeløp pålydende kr. 15.000,-. Dette beløpet vil bli nedskrevet i løpet av 10 år, med kr. 1500,- pr år.

Stor båt

Ved tildeling av båtplass for stor båt skal det innbetales et engangsbeløp pålydende kr. 5200,-. Dette beløpet vil bli nedskrevet i løpet av 4 år, med kr. 1300,- pr år.

Mellomstor båt

Ved tildeling av båtplass for mellomstor båt skal det innbetales et engangsbeløp pålydende kr. 4000. Dette beløpet vil bli nedskrevet i løpet av 4 år, med kr. 1000,- pr år.

Liten båt

Ved tildeling av båtplass for liten båt skal det innbetales et engangsbeløp pålydende kr. 2600. Dette beløpet vil bli nedskrevet i løpet av 4 år, med kr. 650,- pr år.

Kontingenter

På Venteliste (kategori 1)

Ikke-medlemmer på venteliste betaler ikke medlemsavgift.

Passiv medlem (kategori 2)

Medlemmer uten fast båtplass betaler kr. 500,- pr år.

Aktiv medlem liten båt (kategori 3)

Medlemmer med båtplass for liten båt betaler i tillegg til innskuddet kr. 1500,- pr. år.

Aktiv medlem mellomstor båt (kategori 4)

Medlemmer med båtplass for mellomstor båt betaler i tillegg til innskuddet kr. 2500,- pr år.

Aktiv medlem stor båt (kategori 5)

Medlemmer med båtplass for stor båt betaler i tillegg til innskuddet kr. 3000,- pr. år.

Purregebyr – kr. 50,-

Strøm: 2000,- pr år. Egen måler 2,- pr kWh

Båtstørrelser

Liten Båt (Kategori 3):

180 cm x 5 meter

Mellomstor båt (Kategori 4):

250 cm x 7,5 meter

Stor båt (Kategori 5):

330 cm x 10 meter

OBS! Størrelse på båt avhenger av hvilken båtplass som blir tildelt ved ledig båtplass. Noen plasser kan være mindre enn tillatt størrelse for båt.

Nøkler

Første gangs utlevering kr. 150.-
Tapt nøkkel: kr. 500.-