Bli medlem

Båtplasser gjelder kun personer som allerede har båtplass. Er du ny medlem må du velge venteliste eller passivt medlemskap.