Bli medlem

Båtplasser gjelder kun personer som allerede har båtplass. Er du ny medlem må du velge venteliste eller passivt medlemskap.
Legg inn informasjon her om du ønsker å stå på venteliste, størrelse båt på venteliste (liten, medium eller stor), eller annen relevant info.